Ο Όμιλος Παπαδάκη είναι ο αποκλειστικός διανομέας για καινούργια λεωφορεία MAN και Neoplan, εξουσιοδοτημένος διανομέας για καινούργια φορτηγά MAN και εισαγωγέας μεταχειρισμένων λεωφορείων όλων των κατασκευαστών με μερίδιο αγοράς άνω του 65% στις πωλήσεις τέτοιων οχημάτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος Παπαδάκη είναι εξουσιοδοτημένος επισκευαστής και διανομέας γνήσιων ανταλλακτικών για λεωφορεία των Ομίλων MAN και Daimler και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Schmitz Cargobull για φορτηγά.

Με το πιο σύγχρονο βαφείο 1.200 τ.μ. μεσαίων και βαρέων οχημάτων στα Βαλκάνια, μια κάθετη μονάδα συνεργείου και τμήμα μετασκευών και επισκευών, ο Όμιλος Παπαδάκη προσφέρει στον επαγγελματία αυτοκινητιστή μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών από την αγορά μέχρι το After Sales Service, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 45.000 τ.μ.

Ο Όμιλος Παπαδάκη από τον Ιούλιο του 2019 είναι, μέσω της εταιρίας του MED Truck and Bus με έδρα στα κεντρικά μας στην Ελευσίνα, πλήρως εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών Συνεργείου και Γνήσιων Ανταλλακτικών για λεωφορεία Mercedes-Benz kαι Setra και Mercedes-Benz Vans.

Ο Όμιλος αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια και συνεργάτη της Mercedes Benz όσον αφορά την πώληση καινούργιων Mini Bus τύπου Sprinter.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ
1974
Ίδρυση της εταιρίας Αφοί Παπαδάκη Ο.Ε
1991
Αποκλειστική αντιπροσώπευση της Neoplan στην Ελλάδα
1999
Υπογραφή συμφωνίας με την Daimler για την παραγωγή Μini Βus Mercedes Benz
2006
Αποκλειστική αντιπροσώπευση λεωφορείων MAN και Neoplan στην Ελλάδα
2018
Ολοκλήρωση νέου κτιρίου συνεργείου και γραφείων για υπηρεσίες Service και Ανταλλακτικών
1974
1991
1999
2006
2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα το σχεδιασμό και την παράδοση έργων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.
Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

• Στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
• Στην παράδοση των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
• Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
• Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες / προμηθευτές της.
• Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
• Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
• Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
• Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
• Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
• Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.
Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.
Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.
Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Ημερομηνία : 01/12/2016

Για την εταιρεία

Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κλείστε το
service σας online
ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
ΕΣΠΑ